1. Open source software is vrij (gratis) beschikbaar
  2. Er zijn sneller nieuwere versies
  3. Aanpasbaar aan uw wensen en eisen
  4. Updates zijn niet verplicht
  5. De software kan gecontroleerd worden
  6. Fouten worden eerder opgelost
  7. De software is herbruikbaar
  8. Oude software blijft bruikbaar
  9. Meer ontwikkelaars kunnen de software verbeteren
  10. Betere internationalisering
  11. Met open source software is er sneller een nieuwe richting

Open source software is vrij (gratis) beschikbaar

De meest populaire reden is zonder twijfel: 'Het is gratis software'. Liever spreken we over vrij beschikbaar, want gratis software wil niet altijd zeggen dat het ook vrije software (Free to use) is. Zo is de browser 'internet explorer' van Microsoft wel gratis maar het is geen 'open source software'. Dat is een belangrijk en groot verschil. 

Veel mensen zijn van mening dat gratis software minder goed is, maar dat is absoluut niet het geval er zijn namelijk veel grote bedrijven (Google, Facebook, IBM, HP, Intel) die deze software gebruiken en sponsoren. Bekijk deze leuke animatie video over hoe Linux wordt gebouwd.

Er zijn sneller nieuwere versies

Leveranciers van commerciële software gebruiken een businessmodel wanneer de gebruiker bereid is te betalen voor een nieuwe versie. Ze doen geen upgrade voor maar één extra optie, omdat de gebruiker niet wil betalen voor een upgrade met maar één extra optie die hij misschien niet eens zal gebruiken.


Bij open source software speelt dat geen rol omdat bij open source Software geen kosten worden berekend voor nieuwe versies. Daarom komen de nieuwe versies sneller, en vaak automatisch, beschikbaar. 

Niet verplicht upgraden

Bij gesloten software kan de leverancier je verplichten om te upgraden naar een nieuwe versie. Vaak gaat dit gepaard met extra kosten. Dit noemt men ook wel de vendor lock-in. Als er open source software wordt gebruikt is de keuze aan de gebruiker en ontstaat dit probleem niet. 

Aanpasbaar aan uw wensen en eisen

Open source software mag u (eventueel door extrene ontwikkelaars) aanpassen. Hierdoor kan u de software verbeteren naar uw behoeftes. De software mag zelfs zo aangepast worden dat het geschikt is voor andere hardware, of voor een andere taal.

De software kan gecontroleerd worden

Specialisten kunnen bij open source software controleren of de software bijvoorbeeld veilig genoeg is en er geen misbruik van de privacy wordt gemaakt. Tevens kan men checken of er geen gegevens verzameld worden waarvan het men geen weet van heeft.

Fouten worden eerder opgelost

Als de code openbaar is dan is de kans groter dat de fouten gevonden worden. Vaak komen specialisten ook met een oplossing aan gedragen.

De software is herbruikbaar

Tegenwoordig bestaat alle populaire software uit duizenden regels code. Heel veel code is al eerder geschreven voor andere software. Als programmeur is het handig om deze stukjes code opnieuw te gebruiken voor een nieuw softwareprogramma. Bij open source software kan dat, waardoor het mogelijk is om veel sneller nieuwe software te maken.

Oude software blijft bruikbaar

Als een softwareprogramma niet meer onderhouden wordt omdat het bedrijf bijvoorbeeld niet meer bestaat, dan ben je genoodzaakt om over te stappen op een ander product. Als het om 'open source software' gaat, kan er besloten worden om een andere partij te vragen om de software verder te ontwikkelen en te onderhouden.

Meer ontwikkelaars kunnen de software verbeteren

Een open source software project maakt het voor ontwikkelaars wereldwijd mogelijk om aan het project mee te werken. Hierdoor zijn er vaak meer ontwikkelaars bij zo’n project betrokken, dan bij vergelijkbare gesloten software projecten.


Als een ontwikkelaar goed is wil hij dat graag laten zien. Daarom is het voor een ontwikkelaar leuker om mee te werken aan open source software omdat zijn (verbeterde) programeercode gelezen wordt door andere ontwikkelaars uit de rest van de wereld. 

Betere internationalisering

Omdat er wereldwijd aan open source gewerkt wordt, is de internationalisering (geschikt maken voor meerdere talen) ook vaak beter. Een nationaal softwarebedrijf die de touwtjes in handen houdt richt zich meestal op de nationale taal en het Engels.

Met open source software is er sneller een nieuwe richting

Als er gebruikers zijn die bepaalde functies in het softwarepakket wensen, maar dat de huidige ontwikkelaars (of het softwarebedrijf) zien daar niets in, dan kan het gebeuren dat een ander bedrijf of een groep ontwikkelaars besluiten om met het programma een andere richting te kiezen. Ze kunnen dan de bestaande code als vertrekpunt nemen zonder helemaal opnieuw te beginnen. Een goed voorbeeld is de kantoorsoftware van OpenOffice en LibreOffice.